Litespeed (403 Forbidden) Symlink Bypass

.htaccess : içerisine eklenecek kod.

Options +FollowSymLinks
DirectoryIndex Index.html
Options +Indexes
AddType text/plain .php
AddHandler server-parsed .php

event_note Ekim 1, 2018

account_box byseo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir